Over de bieder

 

De Bieder is Alexandrite Monnet Belgian Bidco NV, een naamloze vennootschap en een institutionele BEVAK naar Belgisch recht die investeert in onroerend goed, met zetel te de Meeûssquare 35, 1000 Brussel en ingeschreven bij de FOD Financiën als gespecialiseerd vastgoedbeleggingsfonds (GVBF) (de “Bieder“). De Bieder is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0780.685.989.

De Bieder wordt indirect gecontroleerd door Brookfield Asset Management Inc (“Brookfield“), een toonaangevende wereldwijde alternatieve vermogensbeheerder met ongeveer $725 miljard aan activa onder beheer. Brookfield heeft meer dan 120 jaar ervaring in het bezitten en exploiteren van activa, met de nadruk op onroerend goed, infrastructuur, hernieuwbare energie en transitie, private equity en krediet. Brookfield heeft een scala aan openbare en particuliere beleggingsproducten en -diensten, die steunen op haar deskundigheid en ervaring en haar een concurrentievoordeel verschaffen op de markten waar zij actief is. Brookfields vastgoedplatforms bestrijken de kantoor-, retail-, woon-, horeca-, logistieke en alternatieve sectoren, met activiteiten in Noord- en Zuid-Amerika, Australië, Azië, het Verenigd Koninkrijk en continentaal Europa.

Brookfield is ook een van de grootste langetermijninvesteerders in vastgoed wereldwijd, en bezit en exploiteert een ongeëvenaarde portefeuille van iconische eigendommen die op de meest dynamische markten gelegen zijn. De vastgoedactiva van de Brookfield Group zijn verspreid over Canada, de Verenigde Staten, Brazilië, Azië-Pacific, Europa en het Midden-Oosten. De portefeuille van vastgoedactiva van de Brookfield Group bestaat uit kantoren, winkelvastgoed, meergezinswoningen, logistiek vastgoed, hotels, triple net huurovereenkomsten, self-storagevastgoed, studentenhuisvesting, polyvalente activa en pensioendorpen.